Megapromet Budva - Megamarket Tel: +382 33 451-883. Fax: +382 33 451-818

Mega Market 5

Nalazi se na važnoj saobraćajnici zvanoj „zaobilaznica“, okružena novim stambenim objektima, čemu može da zahvali što ostvaruje veoma dobre rezultate u poslovanju.

Kontakt
Telefon, fax, 033/ 459-170
e-mail: megamarket5@t-com.me

Radno vrijeme:
U sezoni od 6h - 24h, van sezone od 7h - 22h.