Megapromet Budva - Megamarket Tel: +382 33 451-883. Fax: +382 33 451-818

Mega Market 4

Lociran je u središtu velikog stambenog naselja u ulici Mainski put, u novosagradjenom stambeno - poslovnom objektu. Spada u red dobro lociranih i većih maloprodajnih objekata.

Kontakt
Telefon, fax, 033/ 451-123
e-mail: megamarket4@megapromet.me

Radno vrijeme:
U sezoni od 6h - 24h, van sezone od 7h - 22h.