Megapromet Budva - Megamarket Tel: +382 33 451-883. Fax: +382 33 451-818

Mega Market 2

Nalazi se u naselju Dubovica, uz poznatu saobraćajnicu zvana „zaobilaznica“.

Kontakt
Telefon, fax, 033/465-828
e-mail: megamarket2@t-com.me

Radno vrijeme:
U sezoni od 6h - 24h, van sezone od 7h - 22h.