Megapromet Budva - Megamarket Tel: +382 33 451-883. Fax: +382 33 451-818

Mega Market 1

Nalazi se u strogom centru Budve, poznatom kao „Tržni Centar“, u čijem satavu se nalazi još i zelena pijaca i veći broj prodajnih objekata raznih namjena. Mega market u svom satavu ima pekaru i proizvodnju gotovih jela.

Kontakt
Telefon, fax, 033/451-818 i 033/451-883
e-mail: megapromet@t-com.me

Radno vrijeme:
U sezoni od 6h - 24h, van sezone od 7h - 22h.