Megapromet Budva - Megamarket Tel: +382 33 451-883. Fax: +382 33 451-818

Objekti

Megapromet čine sedam velikih marketa mega karaktera, ukupne površine oko 6.200 m2, koji su locirani isključivo u Budvi. U sklopu kompanije je i novoizgradjeni distributivni centar, sa savremenom opremom za uskladištenje robe i voznim parkom od 12 vozila raznih namjena.

Svi objekti su opremljeni savremenom opremom, haladnjačama i rashladnim uredjajima. U svom poslovanju koriste i savremena sredstva plaćanja, koja pored platnih kartica svih svjetskih brendova čine još: premium i pay pass kartice Hipotekatne banke, kartice za odložena plaćanja Atlas banke.