Megapromet Budva - Megamarket Tel: +382 33 451-883. Fax: +382 33 451-818

Poslovna saradnja

Zbog svog ugleda i svih kvaliteta koje treba da posjeduje jedna savremena i uspješna kompanija, rado je prihvaćena kao poslovni partner, kako od svojih dobavljača – proizvodjača i veletrgovaca, tako i od svojih kupaca, koje čine poznati ugostiteljski i slični objekti.   

Veliki značaj kompanija pridaje poslovnoj saradnji sa proizvodjačima iz Crne Gore, kao što su:                

 •    Plantaže A.D. - Podgorica,
 •    Goranović Mesna Industrija - Nikšić,
 •    Trebjesa A.D.- Nikšić,
 •    Martex d.o.o. -  Cetinje,    
 •    Vulaš - Osvit Sirara d.o.o. - Cetinje,
 •    Bonesa d.o.o. -  Bar,
 •    Mljekare: Šljukić d.o.o., Nika d.o.o., Šimšić d.o.o.,
 •    Proizvodjači mesa i mesnih preradjevina: Mesopromet Bijelo Polje (Brned Franca) i Bif Podgorica,
 •    Svi  značajniji proizvodjači hljeba, peciva i drugih pekarskih proizvoda.

 
Značajne poslovne odnose ostvaruje i sa vodećim veletrgovinama, od koji posebno ističemo:

 •    Voli Trade d.o.o. - Podgorica,
 •    Stadion d.o.o. - Podgorica,
 •    Nal Internacional d.o.o. - Podgorica,
 •    Neregelija - Podgorica,
 •    Bar Kod d.o.o. -  Podgorica,
 •    Škorpion d.o.o. - Herceg Novi,
 •    Expo Commerce d.o.o. - Kotor,
 •    Ledo d.o.o - Podgorica,
 •    Podravka d.o.o. - Podogrica,
 •    Klikovac d.o.o. - Podgorica,
 •    Kovinić Company d.o.o. - Tivat,
 •    DMD Delta d.o.o. - Podgorica,
 •    Montecco INC d.o.o. -  Podgorica,
 •    Imlek Boka d.o.o. - Herceg Novi,
 •    NTC d.o.o. -  Nikšić,
 •    Ribnica  Comerce d.o.o. - Podgorica,
 •    Veliki broj drugih kompanija koje se bave djelatnostima veleprodaje proizvoda iz programa poslovanja ove kompanije.


Imajući u vidu da se radi o velikim kompanijama, koje imaju veliki broj raznih vidova zastupništva u prodaji velikog broja poznatih evropskih brendova, a skoro u cjelini svih brendova iz okruženja, to je i naša kompanija u mogućnosti da svojim kupcima nabavi i ponudi takav asoriman roba. Istovremeno kompanija je postala poznata kao snabdjevač skoro svih značajnijih ugostiteljskih i sličnih objekata, prvenstveno na području Budve, medju koje spadaju:

 •    HG Montenegro Stars d.o.o. - Budva,
 •    HG Budvanska Rivijera A.D. - Budva,
 •    Mediteran turs d.o.o. - Budva,
 •    Restoran Jadran - Budva,
 •    Ktitor d.o.o. - Budva,
 •    Školijera d.o.o. - Budva,
 •    veliki broj malih objekata, koji vrše nabavke i iz naših maloprodajnih objekata.