Atlas Mega kartica

Atlas Mega kartica

Ko može postati korisnik Atlas Mega kartice? 
Svi kupci MEGAPROMETA DOO Budva (fizička i pravna lica) koji po Odluci Banke ispunjavaju usloveza izdavanje kreditne kartice. 

Postupak izdavanja Atlas Mega kartice 
Svako fizičko i pravno lice koje namjerava postati korisnik Atlas Mega kartice može u svim objektima MEGAPROMETA DOO Budva ili na šalterima Atlas ban-ke preuzeti potrebnu dokumentaciju. Popunjenu i ovjerenu dokumentaciju klijent podnosi Atlas banci. 

Procedura preuzimanja Atlas Mega kartice 
Klijent (fizičko i pravno lice) svoju Atlas Mega karticu može preuzeti na šalteru Atlas banke na kojem je i podnijet zahtjev za dobijanje kartice, nakon što ga službenik Banke telefonskim putem obavijesti da je kartica izradena. 

Uslovi korišćenja Atlas Mega kartice 
Atlas Mega kartica se izdaje uz veoma povoljnu mjesečnu članarinu sa unaprijed odobrenim kreditnim limitom, koji zavisi od platežne sposobnosti podnosioca zahtjeva. Kartica se može koristiti na svim lokacijama trgovačkog lanca MEGAPROMETA DOO Budva opremljenim POS terminalima Atlas banke. Prednosti Atlas Mega kartice Atlas Mega kartica je revolving kreditna kartica kojom možete trgovati u neograničenom broju rata. Kartica se izdaje na period od dvije godine, nakon čega se može reizdati na isti period. 

Za dodatne informacije možete se obratiti na svim lokacijama trgovačkog lanca MEGA-PROMETA DOO Budva ili na broj korisničke podrške 19909.